Category ท่องเที่ยว

ปทุมธานีเป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยที่ตั้งอยู่ทางเหนือของกรุงเทพมหานคร

ปทุมธานี เป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยที่ตั้งอยู่ทางเหนือของกรุงเทพมหานคร นี่คือบางส่วนของสิ่งที่ต้องทำในปทุมธานี

เยี่ยมชมวัดเจดีย์ทอง: วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ในเมืองปทุมธานีและเป็นที่รู้จักจากเจดีย์สีทอง (สถูป) ที่กล่าวกันว่าบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า

สำรวจพระราชวังบางปะอิน: พระราชวังแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตอำเภอบางปะอินและสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 เป็นหมู่อาคาร สวน และทะเลสาบที่สวยงามซึ่งครั้งหนึ่งราชวงศ์เคยใช้

ซื้อของที่ตลาดรังสิต: ตลาดแห่งนี้ตั้งอยู่ในตัวเมืองรังสิตและเป็นสถานที่ที่ดีในการซื้อผักผลไม้สด เสื้อผ้า และของที่ระลึก

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ข้าวชาวนาไทย: พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอลำลูกกา จัดแสดงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมการทำนาในประเทศไทย

ล่องเรือไปตามแม่น้ำเจ้าพระยา: แม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านจังหวัดปทุมธานีและเป็นเส้นทางที่สวยงามในการชมจังหวัดและบริเวณโดยรอบ

สำรวจมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต: วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งอยู่ในเมืองรังสิตและเป็นที่รู้จักในด้านสถาปัตยกรรมสมัยใหม่และบริเวณที่สวยงาม

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ: พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตคลองหลวงและมีการจัดแสดงนิทรรศการเชิงโต้ตอบเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อิ่มอร่อยกับร้านอาหารลอยน้ำ: มีร้านอาหารลอยน้ำหลายแห่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ให้บริการอาหารไทยรสเลิศและประสบการณ์การรับประทานอาหารที่ไม่เหมือนใคร

เยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี: ศูนย์แห่งนี้ตั้งอยู่ในเมืองปทุมธานี มีการจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณีของจังหวัด

ไปปั่นจักรยานหรือเดินป่าในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่: อุทยานแห่งชาตินี้ตั้งอยู่ทางเหนือของปทุมธานีและมีเส้นทางที่สวยงามสำหรับการปั่นจักรยานและเดินป่า รวมถึงโอกาสในการชมสัตว์ป่า เช่น ช้างและชะนี